LLDPE

lldpe green
lldpe green
lldpe n1
lldpe n1
lldpe white
lldpe white